Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd doorFascinatingNights. Over heel de site de termen "wij", "wij" en "ons" verwijzen naarFascinatingNights.FascinatingNights Deze website biedt, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die door het gebied aan jou, de gebruiker geconditioneerd als je akkoord gaat met alle modaliteiten, voorwaarden en bekendmakingen, beleid hier beweerd wordt.

Bezoek onze site en / of kopen iets voor ons, ga je in onze "Service" en het eens worden over gebonden aan de volgende voorwaarden ("Terms of Service", "voorwaarden"), inclusief die aanvullende clausules en voorwaarden en het beleid daarin / genoemd en plaatsen of via hyperlink. In het kader van deze dienst van toepassing zijn op alle gebruikers van de site, zonder beperking met inbegrip van gebruikers die browsers zijn, leveranciers, klanten, handelaren en / of inhoud die.

Lees deze zorgvuldig voorwaarden voor toegang tot of het gebruik van onze website. Door toegang tot of het gebruik van een deel van de site, ga je akkoord met gebonden zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met alle voorwaarden en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je geen toegang tot de website of de diensten gebruiken. Indien aan deze voorwaarden van diensten worden beschouwd als een aanbod, goedkeuring zich uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Geen nieuwe elementen of instrumenten zijn toegevoegd aan de huidige winkel ook onderworpen aan de voorwaarden. Je kan buigen de meest recente versie van de dienstvoorschriften te allen tijde op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om update veranderen of vervangen, een deel van dit voorstel van de dienst door updates en / of veranderingen op de site. Is het jouw verantwoordelijkheid om te controleren op gezette tijden deze pagina in de gaten. Uw voortdurende gebruik van of de toegang tot de website na de terbeschikkingstelling van alle veranderingen is aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons de online platform voor e-commerce die ons in staat stelt te verkopen onze producten en diensten aan jou.

DEEL 1 - De ONLINE winkel
Door ermee in te stemmen dat in het kader van deze dienst, vertegenwoordig je het je op zijn minst de meerderjarigheid in je staat of provincie van verblijf, of dat je de leeftijd van meerderjarigheid in je staat of provincie te wonen en je geeft ons je toestemming om met mensen die afhankelijk zijn van uw minderjarige om deze plaats te gebruiken.
Je mag niet naar onze producten voor illegale of doel, noch ongeautoriseerde moge u, bij het gebruik van de dienst, in strijd met welke wet dan ook onder uw bevoegdheid (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht).
Je moet niet over de virussen of wormen of een code destructieve.
Nageleefd of schending van een van de voorwaarden zullen resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Afdeling 2 - Algemene voorwaarden
Wij behouden ons dan ook het recht om iemand te weigeren, om welke reden dan ook, op elk moment.
Je begrijpt dat je content (met uitzondering van creditcard gegevens), worden niet versleuteld worden overgedragen en (a) uitzendingen over verschillende netwerken; en (b) veranderingen te voldoen en zich aan te passen aan de technische vereisten van de koppeling van netwerken of voorzieningen; Creditcard informatie is altijd tijdens plaats via versleutelde netwerken.
Je er niet om zich voort te planten, dupliceren, kopiëren, verkopen of exploiteren, verkoop van elk onderdeel van de dienst, het gebruik van de dienst, of de toegang tot de dienst of contact op via de website waar de dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons.
De hoofdstukken in deze overeenkomst zijn opgenomen voor het gemak en zal niet beperken of anderszins beïnvloeden deze voorwaarden.

DEEL 3 - juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie
We zijn niet verantwoordelijk als beschikbaar gestelde informatie op deze site niet met de werkelijkheid overeenstemt, compleet of stroom. Het materiaal op de site voorziet alleen algemene informatie en kunnen derhalve niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, accurater en completer tijdig of meer bronnen van informatie. De afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kunnen bevatten historische informatie. Historische informatie is per definitie niet van deze tijd en kwam alleen voor uw administratie. Wij behouden ons het recht voor om wijziging van de inhoud van deze site op ieder moment, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor actualisering van de informatie op de site. Ben je het met me eens dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen vast te stellen naar onze site.

DEEL 4 - wijzigingen voor de dienst en prijzen
De prijzen van onze producten aan verandering onderhevig zijn, zonder waarschuwing.
Wij behouden ons dan ook het recht om op elk moment te wijzigen of kan stoppen met de dienst (of een deel daarvan, noch op de inhoud) zonder waarschuwing op elk moment.
Wij, zijn niet onderworpen aan u of aan een derde partij of voor eventuele aanpassingen Prijsrnodificaties, schorsing of intrekking van de dienst.

DEEL 5 - producten of diensten (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten mogen niet worden uitsluitend online verkrijgbaar via de website. Deze producten of diensten hebben beperkte hoeveelheden en verplicht zijn tot terugkeer alleen ruilen of volgens onze terugkeerbeleid.
Wij hebben ons best gedaan om weer te geven zo goed mogelijk de kleuren en beelden van onze producten die in de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat je computermonitor het vertoon van alle kleuren accuraat zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, het beperken van de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio of jurisdictie. We misschien gebruik van dit recht op individuele basis. Wij behouden ons het recht voor om een kwantitatieve beperking van alle goederen of diensten die wij aanbieden. Alle beschrijvingen van producten of prijzen product aan verandering onderhevig zijn, wanneer je maar wil, zonder waarschuwing naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om te stoppen met het gebruik van een product, op elk moment. Bij elk aanbod voor elk product of dienst die op deze site leegte waar is verboden.
We rechtvaardigen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of een ander materiaal worden aangekocht of verkregen door u aan uw verwachtingen tegemoet zal komen, of dat eventuele fouten in de dienst zal worden gecorrigeerd.

Afdeling 6 op een affiche - nauwkeurigheid en hun gegevens
Wij behouden ons het recht voor om af te zien van elke je plaats bij ons. Wij, op onze eigen inzicht beperken of annuleren aangekochte hoeveelheid per persoon of per huishouden per order. Deze beperkingen kunnen omvatten of orders van onder dezelfde klantrekening, de creditcard en / of orders die gebruik maken van hetzelfde en / of facturen afleveradres. In het geval dat we een verandering doorvoeren of hun order annuleren, kunnen we proberen om u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of adres, telefoonnummer / verstrekt op het moment dat de bestelling heeft gedaan. Wij behouden ons het recht voor om orders beperken of verbieden dat er naar ons oordeel uitsluitend lijken te worden gebracht door de dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je meedoen aan de huidige, volledige en accurate kopen en hun gegevens voor alle aankopen in de winkel. Gaat u akkoord met uw account snel bijwerken en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatum, zodat wij ons werk af uw transacties contact met u op te nemen als dat nodig is.

Voor meer informatie, ons rendement bekijk beleid.

Deel 7 - instrumenten facultatief
We je zullen voorzien van derden toegang tot instrumenten waarover wij niet controleren en geen input te controleren of.
U zult het ermee eens en beweren dat we toegang geven tot dergelijke hulpmiddelen. "Als in" en "as available", zonder enige garanties vertegenwoordigingen en enkele voorwaarde en zonder steun. Wij hebben geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van facultatieve hulpmiddelen van derden.
Ieder gebruik door je facultatief van hulpmiddelen die via de site is geheel op eigen risico en discretie en dient u ervoor te zorgen dat u bekend is en goedkeuren van de voorwaarden voor waarin de instrumenten worden die wordt verstrekt door de bevoegde verlener van derden (s).
We kunnen ons ook in de toekomst nieuwe dienstverlening bieden en / of voorzieningen via de website (met onder meer de publicatie van nieuwe instrumenten en middelen). Deze nieuwe mogelijkheden en / of diensten worden ook onderworpen aan deze voorwaarden.

Deel 8 - banden van derden
Bepaalde inhoud, producten en diensten via onze diensten kan omvatten materiaal van derden.
Banden van derden op deze site kan je niet direct naar websites van derden die geen banden hebben met ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor te onderzoeken of te beoordelen de inhoud of juistheid en we niet voor en geen enkel aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, de inhoud, de middelen of andere transacties in verband met een derde partij of websites. Bekijk de derde is zorgvuldig policies and practices and er zeker van zijn dat je begrijpt ze voor je zich bezig met een transactie. Klachten, beweert, zorgen of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de derde.

Deel 9 -, de reacties van de gebruikers FEEDBACK en andere middelen
Als op ons verzoek sturen je bepaalde specifieke opmerkingen (bijvoorbeeld vermeldingen wedstrijd) of zonder van ons een verzoek sturen je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen en andere stoffen, ook online, via e-mail, per post, mail of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), u het met mij eens dat er kan op elk moment, zonder beperkingen, bewerken, openbaar maken, kopiëren, verspreiden, te vertalen en in andere gevallen worden op welke ondergrond en eventuele opmerkingen die je uit naar ons. En we zijn niet verplicht is (1) handhaving van opmerkingen over vertrouwen; (2) voor het vergoeden van opmerkingen; of (3) te reageren op elke commentaar.
We misschien, maar geen plicht om monitoren, bewerken of verwijderen we inhoud bepalen dat in onze eigen inzicht zijn onwettig, achterbakse, bedreigende, lasterlijke en beledigende, obscene, pornografische of anderszins ongewenste of strijdig is met een partij of de intellectuele eigendom in het kader van deze dienst.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen schending van enig recht van een derde partij, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U bent het er verder mee eens dat uw opmerkingen geen libelous of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of geen computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Service of een verwante website. U mag geen valse e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of anders misleiden ons of derden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor opmerkingen van u of derden.

AFDELING 10-PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

AFDELING 11-FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie zijn op onze site of in de dienst die typografische fouten bevat, onjuistheden of omissies die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijsstelling, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transit tijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om orders te annuleren als alle informatie in de Service of op een verwante website onnauwkeurig is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij verbinden ons niet tot het bijwerken, wijzigen of verduidelijken van informatie in de Dienst of op een verwante website, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er is geen gespecificeerde update of verversingsdatum toegepast in de Service of op een verwante website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

AFDELING 12-VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verbodsbepalingen, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor alle onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te verharden, misbruik, belediging, schade, verdediging, laster, het verspreiden, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; g) virussen of een ander soort kwaadaardige code die de functionaliteit of werking van de dienst of een verwante website, andere websites of het internet zal beïnvloeden, uploaden of overdragen; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of sloop; j) voor elke obsceen of immorele doel; of (k) om de beveiligingskenmerken van de Service of een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website voor het overtreden van een van de verboden gebruik te beëindigen.

AFDELING 13-DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet, vertegenwoordigen of rechtvaardigen dat uw gebruik van onze service zal worden ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos.
Wij rechtvaardigen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd van tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder dat u dit opmerkt.
U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van of het onvermogen om de dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die door de dienst aan u worden geleverd, worden (met uitzondering van de door ons uitdrukkelijk aangegeven) 'as is' en 'as available' verstrekt voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgende, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-overtreding.
In geen geval zullen de Fascinatingnights, onze bestuurders, officieren, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of van producten die met de dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in welke inhoud dan ook, of enig verlies of schade van welke aard dan ook, gemaakt als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden niet toestaan dat de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

AFDELING 14-SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord te vrijwaren, te verdedigen en te houden onschadelijke FascinatingNights en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, officieren, bestuurders, agenten, aannemers, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiakken en werknemers, onschadelijk van elke vordering of vraag, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde-partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij bevatten door verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een Derde partij.

AFDELING 15-SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, is deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn verbroken uit deze Gebruiksvoorwaarden, dit besluit laat de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen onverlet.

AFDELING 16-BEËINDIGING
De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de einddatum zijn gemaakt, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat zij door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te melden dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u in ons enige oordeel mislukt, of wij vermoeden dat u gefaald hebt, om te voldoen aan een bepaalde voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) weigeren.

AFDELING 17-ENTIHEROVEREENKOMST
Het onvermogen van ons om een recht of een bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen ontheffing van een dergelijk recht of voorschrift.
Deze Servicevoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, het vervangen van eventuele eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden worden niet uitgelegd tegen de redactiveringpartij.

AFDELING 18-TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten.

AFDELING 19-WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTVOORWAARDEN
Op deze pagina kunt u de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het posten van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op veranderingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

AFDELING 20-CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd opondersteuning @fascinatingnachten.com.

Worldwide Shipping

We offer world wide shipping to most countries!